سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

همکاری تنگاتنگ شکارچی متخلف با محیط زیست گناوه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همکاری تنگاتنگ شکارچی متخلف با محیط زیست گناوه

همکاری تنگاتنگ شکارچی متخلف با محیط زیست گناوه

همکاری تنگاتنگ شکارچی متخلف با محیط زیست گناوه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه گفت: در آذرماه سال گذشته در حال گشت زنی و کنترل منطقه کوه دهک بودم که این شکارچی را با چند شکارچی دیگر مشاهده کردم که با اسلحه مرا تهدید به مرگ کرد اما برای اینکه اوضاع وخیم تر نشود خویشتنداری کردم و در همان لحظه تصمیم گرفتم از راه قانونی در فرصتی او را دستگیر کنم.

وی گفت: این شکارچی را پس از دو هفته ازاین حادثه در یکی از روستاهای گچساران شناسایی و با همکاری پلیس دستگیر کردم که به مراجع قضایی شهرستان دیلم تحویل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه بیان کرد: شکارچی ضمن ابراز ندامت ازاین حرکت ،اسلحه خود را برای همیشه کنار گذاشت و هم اکنون همکاری بسیار خوبی برای مبارزه با شکارچیان متخلف با این اداره دارد.