اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکارسنجی در ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکارسنجی در ایران

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکارسنجی در ایران

همایش ملی مطالعات پیمایشی افکارسنجی در ایران

محورهای همایش:

مباحث نظری و چشم اندازها

مباحث کاربردی و عملیاتی

روش شناسی و آمار