جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

همایش غربالگری اصولی، تشخیص و مدیریت دیابت ویژه بانوان در بوشهر برگزارشد - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش غربالگری اصولی، تشخیص و مدیریت دیابت ویژه بانوان در بوشهر برگزارشد

همایش غربالگری اصولی، تشخیص و مدیریت دیابت ویژه بانوان در بوشهر برگزارشد

همایش غربالگری اصولی، تشخیص و مدیریت دیابت ویژه بانوان در بوشهر برگزارشد

با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت پزشکی ورزشی استان همایش یک روزه غربالگری اصولی ، سرطان سینه ،ویژه کارکنان زن اداره کل ورزش و جوانان استان، مربیان ، ورزشکاران و نواب رئیس هیئت های ورزشی برگزارشد.