جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

هفته ملی سالمند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

هفته ملی سالمند

دانلود

درباره روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند:

سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ شورای جهانی سالمندی را تشکیل داد و در همان سال طرحی را برای تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه داد تا اینکه در سال ۱۹۹۰ این شورا اول اکتبر را روز جهانی سالمندان تعیین کرد.  به همین همه ساله درایران هفته ای تحت عنوان هفته ملی سالمند تعیین و برنامه های متنوعی به همین مناسبت برگزار می گردد. هر ساله از طرف سازمان جهانی شعاری برای این روز در نظر گرفته می‌شود.

شعار امسال:

«کرونا، فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان»

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ