جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

هفتمین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم باهدف تدابیرپیشگیرانه ویژه چهارشنبه آخرسال وایام نوروز دردادگستری استان برگزارشد - نمایش محتوای خبر

 

 

هفتمین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم باهدف تدابیرپیشگیرانه ویژه چهارشنبه آخرسال وایام نوروز دردادگستری استان برگزارشد

هفتمین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم باهدف تدابیرپیشگیرانه ویژه چهارشنبه آخرسال وایام نوروز دردادگستری استان برگزارشد

هفتمین جلسه شورای پیشگیری ازوقوع جرم باهدف تدابیرپیشگیرانه ویژه چهارشنبه آخرسال وایام نوروز دردادگستری استان برگزارشد

دراین جلسه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم برنامه ها وراه کارهای خودرابرای کاهش جرایم عنوان کردند.

رئیس کل دادگستری استان که ریاست شورای پیشگیری ازوقوع جرم استان راهم برعهده دارد از اعضای شورا خواست باکسانی که موجب برهم زدن نظم عمومی وامنیت استان می شوند، برخورد قانونی صورت گیرد.

آقای جمادی برخورد با توزیع کنندگان موادمحترقه را برای پیشگیری ازحوادث چهارشنبه آخرسال مهم عنوان کرد وگفت: قضات و دادستان ها آمادگی لازم برای صدور احکام تخلفات را داشته باشند.

پخش برنامه هایی از شبکه استانی صداوسیما با موضوع عوارض مواد محترقه وجمع آوری موادقابل اشتعال با همکاری شهرداری‌ها هم ازمصوبات این جلسه بود.