سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

هزار نفر را برای کار در واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر آموزش می‌بینند - نمایش محتوای خبر

 

 

هزار نفر را برای کار در واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر آموزش می‌بینند

هزار نفر را برای کار در واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر آموزش می‌بینند

هزار نفر را برای کار در واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر آموزش می‌بینند

 

حدود یک و نیم سال پیش یعنی نوامبر سال 2014 ایران و روسیه برای ساخت دو واحد جدید نیروگاه هسته ای در بوشهر قرارداد امضا کردند. مسوولان دو کشور گفته‌اند به زودی ساخت این واحدها آغاز می‌شود. مسوولان نیروگاه پیش از این که واحدهای جدید ساخته شوند، به فکر تامین نیروهای ماهر و نیمه ماهر از میان مهارت آموزان فنی و حرفه‌ای هستند و بر همین اساس شهریور پارسال تفاهم نامه مشترکی میان نیروگاه اتمی بوشهرو اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان به امضاء رسید.

امروز مجری طرح نیروگاه اتمی بوشهر درگردهمایی روسای مراکزفنی وحرفه ای استان گفت: ساخت واحدهای جدید نیروگاه در صورت تامین اعتبار، امسال آغاز می‌شود و در مرحله اول هزارنفر در زمینه‌هایی مانند تاسیسات،صنایع ساختمان،برق،الکترونیک وجوشکاری برای کار در این واحدها آموزش داده می‌شوند.

آقای جعفری افزود: یکی ازاولویت های به کارگیری نیروی انسانی درساخت واحدهای جدیدنیروهای بومی استان بوشهراست.

مدیرکل آموزش های فنی وحرفه ای استان هم گفت:19حرفه درقالب 45 دوره آموزشی برای توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه اتمی برنامه ریزی شده است.

آقای کازرونی افزود:9 مرکز در شهرستان‌ها برای برگزاری این دوره ها که بین 30 تا350 ساعت است، درنظرگرفته شده است.