سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نیکوکاران بیش از 170 میلیون ریال در طرح اکرام ایتام کمک کردند - نمایش محتوای خبر

 

 

نیکوکاران بیش از 170 میلیون ریال در طرح اکرام ایتام کمک کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی  شهرستان دیرگفت  سه نیکوکار 170 میلیون و 700 هزار ریال در قالب طرح اکرام ایتام در این شهرستان کمک کردند

آقای پورسالم افزود یک خیر مقیم خارج کشور50 میلیون و700هزار ریال به 29 یتیم این شهرستان کمک کرده است.
وی گفت همچنین یکی از حامیان 60 میلیون ریال برای خرید 120کیسه برنج برای استفاده ایتام این شهرستان پرداخت کرد.