جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی همزمان با دیگر مناطق کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی همزمان با دیگر مناطق کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شد

دانلود

نوزدهمین مانور زلزله و ایمنی همزمان با دیگر مناطق کشور در مدارس استان بوشهر برگزار شد