جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

نوحه های سید محمد محزون از نوحه سرایان استان بوشهر

نوحه های سید محمد محزون از نوحه سرایان استان بوشهر


نوحه های سید محمد محزون از نوحه سرایان استان بوشهر

نوحه ی محرم

سید محمد محزون

ای شیعه ز نو محرم آمد هنگام عزا و ماتم آمد

بر سر بزنید از این مصیبت در بادیه شاه عالم آمد

گفتا شه دین به نو جوانان این جا بود وعده گاه جانان

عباس تو خیمه ها به پا کن چون امر خدا مسلم آمد

این دشت بلاست قتلگاهم گردند شهید اقربایم

آتش بزنند به خیمه گاهم زینب به عزا و ماتم آمد

از جور و جفای قوم اعدا صد چاک شود یوسف لیلا

گردد چو به خاک و خون شناور لیلا به عزا و ماتم آمد

 

نوحه ی محرم

سید محمد محزون

لیلا بگفتا ای شهریارم

از هجر اکبر دیگر بی قرارم

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

تا کی سر راه اکبر نشینم

نرسم بمیرم روی او نبینم

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

ای شاه عالم دستم دامن تو

ترسیم بمیرم خونم گردن تو

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

شب ها نخفتم زحمت ها کشیدم

از شیره ی جان اکبر پروریدم

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

دارم امیدی از خداي اکبر

یک بار دیگر بینم روی اکبر  (در برم آید او یک بار دیگر)

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

اهل حرم جمله نزدم بیائید

دورم بگیرید امدادم نمائید

ترسم نیاید اکبر سوی میدان

ای شاه خوبان من «محزون» و زارم

چشم شفاعت آقا از تو دارم

ترسم نیاید اکبر سوی میدان