جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مدارس - نمایش محتوای خبر

 

 

نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در مدارس

دانلود

همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار، زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان بوشهر به صدا در آمد.