جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نواختن زنگ مطالعه در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

نواختن زنگ مطالعه در بوشهر

دانلود

محسن جوادی در مراسم نواختن زنگ مطالعه در مدرسه دخترانه فرزانگان بوشهر گفت: به سمتی حرکت خواهیم کرد که نشر وابسته به حمایت های دولتی نباشد و از طریق باشگاههای کتاب خوانی تقاضا را در زمینه کتاب افزایش دهیم.