جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نهمین جشنواره نخستین واژه آب در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

نهمین جشنواره نخستین واژه آب در بوشهر

دانلود

معاون فرهنگی وزارت نیرو در بوشهر: اگر چه منابع آب محدود است اما مصرف آن به خوبی مدیریت نمی شود.