جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نماینده بهداشت جهانی:این سازمان برای همکاری با ایران در اجرای سیستم ارجاع آماده است - نمایش محتوای خبر

 

 

نماینده بهداشت جهانی:این سازمان برای همکاری با ایران در اجرای سیستم ارجاع آماده است

نماینده بهداشت جهانی:این سازمان برای همکاری با ایران در اجرای سیستم ارجاع آماده است

نماینده بهداشت جهانی:این سازمان برای همکاری با ایران در اجرای سیستم ارجاع آماده است

ثمین صدیقی روز سه شنبه در حاشیه بازدید ازبرنامه های پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در شهرستان دشتستان در گفت وگو با ایرنا افزود: در اجرای طرح تحول سلامت کارهای بزرگی از جمله تبدیل مراکز بهداشتی به مراکز جامع خدمات، افزایش شمار نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات بهداشتی در شهرستان دشتستان انجام شده که بیانگر انجام کارهای مثبت در بخش خدمات بهداشتی در مناطق مختلف کشور است.
صدیقی اظهار کرد: حضور متخصصان تغذیه، بهداشت روان و محیط به صورت حرفه ای در کنار هم در مراکز ارجاع برای کنترل، نظارت و ارزیابی کل منطقه در کنار ارائه خدمات مختلف از جمله برجستگی های این مراکز است.
وی یادآور شد: ایران در ارائه خدمات اولیه به بیماران جزو کشورهای پیشرفته است ولی انتظارمی رود غیر از پیشگیری، ترویج سلامتی و مراقبت، یک سری خدمات بالینی سطح 2 نیز ارائه شود.
صدیقی با اشاره به وعده وزیر بهداشت و درمان ایران درباره تکمیل خدمات سطح 1، 2 و 3 و سیستم ارجاع در مدت 3 تا 4 سال آینده گفت: وجود ارتباط بین خدمات سطح 1، 2 و 3 برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر ضروری است.
مدیرکل دفتر گسترش شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیزگفت: با توجه به بازدیدهای انجام شده و بررسی نظام ارائه خدمت در شهر و حاشیه شهر و بررسی خدمات ارائه شده در طول طرح تحول سلامت، در حوزه بهداشت زیرساخت های لازم برای ارائه خدمت و دسترسی به مردم ارائه شده است.
جعفر صادق تبریزی افزود: متناسب با پیش بینی ها مراکز ارائه خدمت شامل پایگاههای سلامت و مراکز جامع خدمات راه اندازی و هم اکنون مردم در مدت زمانی کمتر از 30 دقیقه با پای پیاده امکان دسترسی به واحد ارائه خدمت بهداشتی و درمانی را دارند.
وی با اشاره به پیشرفت خدمات و امکانات بهداشتی در شهرها و حاشیه شهرها نسبت به سال 92، تصریح کرد: با توجه به کارها و خدمات انجام شده امروز دسترسی مردم به خدمات بهداشتی 100 درصد شده است.
تبریزی بیان کرد: با اجرای طرح تحول سلامت امروز همه مراکز بهداشتی استان بوشهر بازسازی و یا از نو احداث شده این درحالی است که چنین وضعیتی قبل از اجرای طرح تحول وجود نداشت.
وی یادآور شد: امروز با اجرای طرح تحول سلامت تجهیزات لازم برای ارائه خدمات فراهم و تجهیزات فرسوده کنار گذاشته شده و همه چیز برای سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده فراهم شده است.
تبریزی گفت: سیاست دولت یازدهم ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه برای اجرای پزشک خانواده بود و با توجه به برنامه ارائه شده توسط وزیر بهداشت، اجرای سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده از جمله سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم است.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط موجود امید می رود بتدریج دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نظام ارجاع الکترونیک را برقرار و روند برنامه پزشک خانواده نیز عملیاتی شود.
مدیرکل دفتر گسترش شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: استان بوشهر یکی از استانهای خوبی است که با وجود محرومیت، بدی آب و هوا و شرایط اجتماعی خاصی که در مناطق صنعتی وجود دارد در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمان اولیه پیشرو است.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر از جمله استانهای پیشرو در اجرای نظام سلامت و دسترسی 100 درصدی مردم به خدمات است اظهار کرد: در زمان حاضر پرونده الکترونیک سلامت با قدرت بالایی در این دانشگاه دردست اجراست به گونه ای که برای 85 تا 90 درصد ثبت الکترونیک اتفاق افتاده است.
صادق تبریزی افزود: 44 درصد از مردم استان بوشهر برای یک بارخدمات الکترونیک سلامت را دریافت کرده و این گام بزرگی برای استان است.
وی تاکید کرد: انتظار است استان بوشهر در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز مانند طرح تحول سلامت جزو استانهای پیشرو باشد.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه و مدیرکل دفتر گسترش شبکه وزارت بهداشت از برنامه های بهداشتی در استان بوشهر به ویژه برنامه پزشک خانواده شهر و نظام ارجاع دیدار کردند.
با توجه به دستور وزیر بهداشت در مورد تدوین الگوی مشخصی در برنامه پزشک خانواده کشور و به دلیل تنوع مدلهای اجرای برنامه پزشک خانواده مقرر شده است که با استفاده از تجربه های نماینده سازمان بهداشت جهانی و سایر افراد صاحب نظر الگوی مشخص و واحد برای برنامه پزشک خانواده در کشور تهیه شود.
این تیم تاکنون علاوه بر استان بوشهر از استانهای فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و قم بازدید داشتند.
در این بازدید خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت استان در شهرستان دشتستان بازدید شد.