سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

نمایش هفته - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش هفته

شناسه : 360607293

بیت خوانی سی رود جوونی

نویسنده : شاهین بهرام نژاد

نقش آفرینان : سید محمد مهیمنی- بهرام نژاد- نگین کتوی زاده - ندا زارع -فاطمه پور کبگانی

با حضور بازیگران نوجوان : بردیا بهرام نژاد - دانیال شکوهی - امیرحسین جمالی نیا

صدابردار : محمد مهدی محمدیان

نمایش به معنی اعم آن یعنی انجام دادن یک عمل از پیش تعیین ‌شده و عبارت از انجام دادن یا تظاهر به انجام دادن امری است که خود در هر لحظه واقف بر چگونگی بروز آن هستیم.

نمایش به معنی اخصّ آن گونهٔ دیگری است. این هنر هرچند که ابتدا ریشه در مراسمی آیینی دارد و از مذهب نشأت می‌گیرد؛ اما با گذشتن از مراحل خاص به کیفیتی دست می‌یابد که آن را از سایر جلوه‌های بدون نمایش متمایز می‌سازد.

 این برنامه جمعه ها ساعت 13:30 تا 14 به مدت نیم ساعت از صدای مرکز بوشهر پخش می شود.

سال تولید: 1398