رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

نمایشگاه ماشین های قدیمی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگاه ماشین های قدیمی

نمایشگاه یک روزه ماشین های قدیمی با همکاری هیئت اتومبیل رانی و موتور سواری استان بوشهر در محل پارک شورا برگزار شد.