جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

نقطه سرخط - نمایش محتوای خبر

 

 

نقطه سرخط

پورکبگانی مدیر عامل ایرانجوان شد

نقطه سرخط

اولین جلسه هیئت مدیره جدید باشگاه ایران جوان بوشهر یکشنبه شب برگزار شد و طی آن مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل باشگاه انتخاب شدند.در این جلسه که با حضور همه ی اعضا برگزار شد ، با اکثریت آرا آقایان جعفر پورکبگانی  بعنوان مدیرعامل و رضا فرهمند نیا بعنوان قائم مقام مدیرعامل انتخاب شدند .همچنین مقرر شد تا اعضا ۳ نفر پیشنهادی خود را برای تکمیل هیئت مدیره معرفی نمایند تا به شور گذاشته شود .در این جلسه همچنین در رابطه با انتخاب سرمربی این فصل تیم ایرانجوان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و با نظر اعضای هیئت مدیره مقرر شد مدیرعامل و قائم مقام ایشان تا ۲۴ ساعت آینده و پس از مذاکره با گزینه های پیشنهادی نسبت به انتخاب سرمربی اقدام کنند .