حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نشست شورای روحانیت اهل سنت استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست شورای روحانیت اهل سنت استان بوشهر

دانلود

استان بوشهر نماد وحدت تشیع و تسنن