رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

نخل قامتان بسيج - نمایش محتوای صدا

 

 

نخل قامتان بسيج

این برنامه بمنظور انعکاس فعالیت های بسیج در عرصه های مختلف تهیه  گردیده،  که شامل معرفی پایگاهها و حوزه های مقاومت بسیج، انعکاس فعالیت های سپاه امام صادق (ع)استان، گزارش از گردهمایی ها و رزمایش هاي بسیجیان استان، گفتگو با نخبگان و فرهیختگان و هنرمندان بسیجی و همچنین به فعالیت های نواحی مقاومت در شهرستان ها پرداخته می شود.

نخل قامتان بسيج شامل آیتم های کارشناسی، گزارشی،اخبار بسیج و مسابقه می باشد.در اين برنامه رادیویی، علاوه بر استفاده از نظرات مردم از مسئولین نیز جهت گفتگو در استودیو دعوت شده استزمان پخش این برنامه روز های سه شنبه هرهفته از ساعت 12:50 و به مدت 30 دقیقه می باشد.

تهیه کننده : حسین حجری   

 نویسنده و گزارشگر: وحید خرد        گوینده : ادهم طالب پور