جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

نتایج مسابقات گروه 5 رده سنی جوانان فوتبال ساحلی کشور + جدول - نمایش محتوای خبر

 

 

نتایج مسابقات گروه 5 رده سنی جوانان فوتبال ساحلی کشور + جدول

دریانوردان پارس جنوبی پیشتاز گروه 5 مسابقات مجتمع جوانان ساحلی فصل 96 / 95 - نتایج روز سوم و چهارم+ برنامه روز پنجم

نتایج مسابقات گروه 5 رده سنی جوانان فوتبال ساحلی کشور + جدول

نتایج مسابقات در روزهای سوم و چهارم بدین شرح می باشد :

نتایج روز سوم ، یک شنبه 20 / 4 / 95

بازی اول : شهرداری تبریز 3 - 1 لسمان مروارید منطقه آزاد انزلی

بازی دوم : آپادانا ابوذرشوش 3 - 1 کیان آریا ورنامخواست اصفهان

نتایج روز چهارم ، دوشنبه 21 / 4 /95

بازی اول : ساعت 00: 19 

لسمان مروارید منطقه آزاد انزلی 3 - 0 آپادانا ابوذر شوش

گل ها : علی گرامی با شماره 10 ( 2 گل ) - علی توکلی شماره 8

بازی دومساعت 10 : 20

دریانوردان پارس جنوبی 4 - 1 شهرداری تبریز

گلزنان : محمد جواد خسروی شماره 1 ( 2گل ) محمد معصومی زاده شماره 9 و علی میرشکاری با شماره 10 هرکدام یک گل

حسین حبیبی شماره 2 ( 1 گل ) شهرداری تبریز

جدول مسابقات تا پایان روز چهارم :
 

ردیف

باشگاه

بازی

برد

برد

 و،اضافی

برد

ض،پنالتی

باخت

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1 دریانوردان پارس جنوبی 3 3 - - - 10 3 7 9

2

شهرداری تبریز

4

3

-

-

1

12

9

3

9

3

لسمان مرواریدمنطقه آزاد انزلی

3

1

-

-

2

5

5

0

3

4

آپادانا ابوذرشوش

3

1

-

-

2

5

7

2 -

3

5

کیان آریا ورنامخواست اصفهان

3

-

-

-

3

4

12

8 - 0

برنامه روز پنجم مسابقات ، سه شنبه22 / 4 /95 ورزشگاه پارک ساحلی بوشهر

بازی اول : ساعت 00 : 19

کیان آریا ورنامخواست اصفهان  -  لسمان مروارید منطقه آزاد انزلی

بازی دوم : ساعت 10 : 20

دریانوردان پارس جنوبی  -  آپادانا ابوذر شوش