سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

نتایج انتخابات استان بوشهر به تفکیک آرا - نمایش محتوای خبر

 

 

نتایج انتخابات استان بوشهر به تفکیک آرا

نتایج انتخابات بوشهر به تفکیک آرا

نتایج انتخابات استان بوشهر به تفکیک آرا


 با اعلام ستاد انتخابات کشور و اطلاعیه فرمانداری بوشهر عبدالحمید خدری به عنوان نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم انتخاب شد.
 

 

 

 

 

طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، آرا نامزدهای این حوزه به این شرح است:

 

 
۱-عبدالحمید خدری نام پدر ناصر دارای ۴۱هزار و ۹۲۲ رأی

 
۲-آقای عبدالکریم جمیری نام پدرکرم دارای ۳۴هزار و ۴۶۰ رأی

 
۳-آقای سید کریم موسوی نام پدر سید موسی دارای ۲۶هزار و ۶۵۱ رأی

 
۴-آقای ضرغام حیدریه نام پدرعبدالعلی دارای ۷هزار و ۱۲۲ رأی

 
۵-خانم زینب اسمعیلی نام پدر نگهدار  دارای ۶هزار و ۲۶۷ رأی

 
۶-آقای حمیدشاه بندرزاده   نام پدر میرزا حسین دارای ۵ هزار و ۴۴۴ رأی

 
۷-آقای اسماعیل کاظمی نام پدرصفر دارای ۴ هزار و ۱۲۹ رأی

 
۸-آقای حسین خضری نام پدررمضان دارای ۳ هزار و ۸۰۷ رأی

 
۹-خانم حمیده کللی خورموجی نام پدر محمدرضا دارای ۳ هزار و ۵۳۵ رأی

 
۱۰-آقای غلامعلی قادریان نام پدر ماشاالله دارای ۳ هزار و ۱۰۳ رأی

 
۱۱-آقای رامین غلامعلی شاهی نام پدرمحمد ابراهیم دارای یک‌هزار و ۸۶ رأی

 
۱۲-خانم زهرا عرفان نام پدر حیدر دارای یک هزار و ۷۷ رأی

 
۱۳-آقای علی زارعی نام پدر محمد دارای ۷۱۸ رأی

 
۱۴-آقای عیسی حبیبی نام پدرموسی دارای ۶۹۵ رأی

 
۱۵-آقای مهدی رنجه نام پدرجوهردارای ۵۸۱ رأی

 
۱۶-آقای سید ابراهیم مومنی نام پدر مرتضی دارای ۴۶۴ رأی

 
۱۴۱ هزار و ۶۱ رای مجموع آرا صحیح در این حوزه اعلام شده است.