جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

ناهماهنگی توسعه صنعتی و زیست محیطی - نمایش محتوای خبر

 

 

ناهماهنگی توسعه صنعتی و زیست محیطی

دانلود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: توسعه صنعتی در عسلویه با توسعه محیط زیست همگام نبوده و باعث تخریب محیط زیست این منطقه شده است.