جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

موشن نیروگاه اتمی بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موشن نیروگاه اتمی بوشهر

دانلود

نیروگاه اتمی بوشهر نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران در ساحل خلیج فارس ، نوید بخش آینده ای روشن فراروی ایران وزمینه ساز افزایش سرمایه گزاریهای عظیم در فناوری صلح آمیز هسته ای ؛

راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در آغازین سال های قرن 21 بشارت بخش دسترسی مطمین به انرژی ارزان و دوستدار محیط زیست و یکی از عوامل توسعه ی پایدار کشور است.

از مزایای مهم راه اندازی واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر تامین نیازهای مردم با صیانت از منابع خدادای برای نسل های آینده تامین انژی پاک و پایدار با کمترین هزینه بهره برداری و از همه مهمتر چرخش مداوم موتور محرک توسعع اقتصادی کشور است.