جهش تولید | سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۹

موشن فناوری هسته ای - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

موشن فناوری هسته ای

فناوری هسته ای می تواند علاوه بر تولید برق در برآورده شدن اهداف متعدد توسعه پایدار مشارکت داشته باشد.، و استفاده از آن مزایای بسیاری در زندگی انسان ها از جمله پزشکی ، کشاورزی ،تامین غذا و آب شیرین داشته باشد.

نیروگاه اتمی بوشهر با رعایت همه ی الزامات ایمنی و پایبندی به قوانین و مقررات آژانس بین المللی انرزی اتمی پس از طی همه آزمایشات موفقیت آمیز به طور ایمندر مدار تولید قرار گرفت.