رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

موافقت شوراي اسلامي شهر بوشهر با كليات طرح راه اندازي شهربازي بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

موافقت شوراي اسلامي شهر بوشهر با كليات طرح راه اندازي شهربازي بوشهر

رئيس شوراي اسلامي شهر بوشهر گفت يك سرمايه گذار بخش خصوصي متقاضي ساخت شهربازي در پارك شغاب بوشهر است كه شهرداري با كليات اين طرح موافقت كرده است  اما نحوه واگذاري شيوه مشاركت شهرداري و جانمايي نهايي در دست بررسي است .

آقاي برزگرزاده افزود ايجاد يك شهر بازي مدرن از خواسته هاي ديرينه مردم است كه شوراي چهارم با جديت اين موضوع را پيگيري خواهد كرد.