جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مهارت آموزی و شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای راهگشای مشکل بیکاری است - نمایش محتوای خبر

 

 

مهارت آموزی و شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای راهگشای مشکل بیکاری است

دانلود

امسال بیش از 240نفر در شهرستان جم آموزشهای فنی و حرفه ای را یاد میگیرند.