جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

مناطق باستانی_تاریخی شبه جزیره بوشهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مناطق باستانی_تاریخی شبه جزیره بوشهر

استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مرکز این استان بندر بوشهر می‌باشد.این استان به‌علت قرار گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی،وجود ذخایر نفت و گاز (پارس جنوبی و شمالی)، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است‌؛ به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته‌است.

نویسنده کتاب:علی اکبر قربانی

شمارگان:1000

چاپ اول:1394