سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

معلمان کاکی درجشنواره الگوی تدریس استان بوشهر دو مقام دومی شدند - نمایش محتوای خبر

 

 

معلمان کاکی درجشنواره الگوی تدریس استان بوشهر دو مقام دومی شدند

معلمان کاکی درجشنواره الگوی تدریس استان بوشهر دو مقام دومی شدند

معلمان کاکی درجشنواره الگوی تدریس استان بوشهر دو مقام دومی شدند

 

رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه کاکی استان بوشهرگفت: معلمان مقطع ابتدایی منطقه کاکی در مرحله استانی جشنواره الگوهای برترتدریس بسیارخوب درخشیدند وموفقش شدند دو مقام دومی کسب کنند.

عزیزبردستانی درجمع فرهنگیان ومسئولان بخش کاکی افزود: جشنواره الگوی تدریس دردومرحله منطقه ای واستانی برگزارشد که معلمان بخش کاکی درمرحله استانی سه اثرشامل طرحهای تدریس درس پایه ششم، چند پایه و مدیریت ازمنطقه شرکت کردند.

وی اصافه کرد: از سه اثر راه یافته معلمان این بخش به مرحله استانی دو اثر تدریس چندپایه سعیده خدایاری و احمد پناهنده و طرح تدریس مدیریت طاهره جمالی حاجیانی، زلیخا باغبان ومهرانگیز صادق صنعتی رتبه دوم استانی را بدست آوردند.

بردستانی ازمعلمان موفق این بخش که باعث افتخاروسربلندی معلمان بخش کاکی شدند تقدیر کرد.