جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

معرفی برترین های تیرانداری جام فجر - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی برترین های تیرانداری جام فجر

معرفی برترین های تیرانداری جام فجر

در این دوره  بیش از 50 نفر شرکت داشتند که در بخش  تفنگ بادی ده متر حسین درختی یان، محمد تاج دینی و محمد ادیبی   اول تا سوم  و در  بخش  بانوان  نوشین پی خسته، شهر بانو عاربی و نیلوفر حمیدی رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. در بخش های دیگر هم نفرات برتر معرفی شدند.  همچنین از کوچک ترین عضو جامعه تیر انداز استان ابوالفضل عطا زاده تقدیر شد