رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

معرفي رئيس كميته پيشكسوتان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفي رئيس كميته پيشكسوتان استان

رئيس هيات كشتي استان در نامه اي آقاي مجيد بردبار قهرمان پيشكسوتان جهان را به سمت رياست كميته پيشكسوتان استان منصوب كرد.