رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

معرفي اعضاي جديد كميته داوران استان - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفي اعضاي جديد كميته داوران استان

در جلسه رئيس هيات فوتبال و رؤساي كميته داوران شهرستان آمري استادزاده شمسي غلامي زنده بودي و توسلي به عنوان اعضاي جديد كميته داوران معرفي و آقاي مشايخ در سمت رئيس كميته داوران ابقاء شد.