رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

معرفتت زبانزد عالم است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معرفتت زبانزد عالم است

دانلود

معرفتت زبانزد عالم است
هر چه بگویند ز وصفت کم است.
یگانه و صابر و آزاده ای
چهار پسر بهر علی زاده ای
چهار پسر نه چهار قرض قمر
چهار ستاره چهار نور بصر
باغ گل یاس سلام علیک
مادر عباس سلام علیک