جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

معافیت 20 درصدی سود بازرگانی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از سر گرفته شود - نمایش محتوای خبر

 

 

معافیت 20 درصدی سود بازرگانی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از سر گرفته شود

دانلود

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: معافیت 20 درصدی سود بازرگانی به عنوان یکی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سبب رونق این منطقه شد که به دنبال این هستیم که با برقراری این مزیت سهم بیشتری در تولید و اشتغال استان و کشور بر عهده بگیریم.