جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

مشارکت 2 هزار و 300 نفر در برگزاری انتخاباتِ - نمایش محتوای خبر

 

 

مشارکت 2 هزار و 300 نفر در برگزاری انتخاباتِ

دانلود

2 هزار و 300 نفر عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و نمایندگان فرمانداری در برگزاری انتخابات پیش رو مشارکت دارند.