رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

مسأله‌ی فلسطین، مهمترین مسأله‌ی دنیای اسلام است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسأله‌ی فلسطین، مهمترین مسأله‌ی دنیای اسلام است

دانلود

امروز فلسطین مسئله‌ی اوّل دنیای اسلام است. هرکسی مسئله‌ی فلسطین را درست بفهمد و تصوّر بکند، اذعان میکند به اینکه مسئله‌ی فلسطین، مسئله‌ی اوّل دنیای اسلام است. کلید غلبه‌ی بر دشمنان اسلام مسئله‌ی فلسطین است.