رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

مسابقه علمي دانش آموزان شاهد و ايثارگر برگزار شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مسابقه علمي دانش آموزان شاهد و ايثارگر برگزار شد

در اين مسابقه 70 دانش آموز شاهد و ايثارگر در پايه هاي دوم و سوم دوره متوسطه با هم رقابت كردند.

شناسايي چهره هاي ممتاز براي فراهم كردن بستر مناسب به منظور شكوفايي استعدادهاي آن ها و سنجش توانمندي علمي – آموزشي دانش آموزان هدف برگزاري اين رقابت علمي بود.