رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

مركز جراحي و بستري بخش خصوصي در برازجان به بهره برداري رسيد - نمایش محتوای خبر

 

 

مركز جراحي و بستري بخش خصوصي در برازجان به بهره برداري رسيد

اين مركز در زمينه هاي تخصصي گوش حلق و بيني زنان ارتوپدي اورولوژي و اعمال جراحي فعاليت دارد و براي ايجاد آن 20 ميليارد ريال هزينه شده است.

قرار است به زودي بخش تخصصي دندانپزشكي هم در اين مركز راه اندازي شود.