رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

مردم بوشهر روز سیزدهم فروردین ماه را در بیرون از خانه و در دامان طبیعت گذراندند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مردم بوشهر روز سیزدهم فروردین ماه را در بیرون از خانه و در دامان طبیعت گذراندند

مردم بوشهر روز سیزدهم فروردین ماه را در بیرون از خانه و در دامان طبیعت گذراندند .عکس:عباس حیدری