سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر مجهز می‌شود - نمایش محتوای خبر

 

 

مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر مجهز می‌شود

مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر مجهز می‌شود

مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر مجهز می‌شود

 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: برای افزایش رضایت‌مندی بیمه شدگان تامین اجتماعی استان بوشهر مراکز درمانی این نهاد بیمه‌ای به امکانات و تجهیزات تشخیصی و درمانی مجهز می‌شود.

ابراهیم‌ پورحکیمی در نشست با اعضای خانه کارگر استان بوشهر با تبریک با تبریک هفته کار و کارگر نقش مهم کارگران در چرخه‌های اقتصادی و پیشرفت جامعه مهم دانست و اظهار داشت: کارگران پایه اصلی توسعه و پیشرفت هر جامعه محسوب می‌شوند چراکه بدون کارگران چرخ‌های اقتصادی جامعه به حرکت در نمی‌آید.

وی با تاکید بر افزایش خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی افزود: اکنون مراکز درمانی تامین اجتماعی در تمام شهرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی شده که این مراکز به امکانات مورد نیاز بیمه شدگان مجهز است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر از تجهیز این مراکز درمانی خبرداد و افزود: برای افزایش رضایت‌مندی بیمه شدگان تامین اجتماعی استان بوشهر مراکز درمانی این نهاد بیمه‌ای به امکانات و تجهیزات تشخیصی و درمانی مجهز می‌شود.

پورحکیمی افزایش تخت‌های بیمارستانی را یکی از برنامه‌های مهم تامین اجتماعی دانست و گفت: افزایش تخت‌های بیمارستانی، توسعه بیمارستان عسلویه، تجهیز بیمارستان سلمان فارسی بوشهر به دستگاه ام. آر. آی و استخدام تعدادی نیروی جدید، از جمله برنامه‌های امسال است.

وی  با بیان اینکه 90 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی به مراکز درمانی این نهاد بیمه‌ای مراجعه می‌کنند افزود: بیش از 90 درصد مراجعه کنندگان به درمانگاهها و بیش از 70 درصد مراجعان بستری در استان بوشهر، از بین مشاغل با بیمه اجباری هستند.