سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

مدیر باشگاههای کتاب خوانی دشتی بوشهر مقام اول جشنواره کشوری - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر باشگاههای کتاب خوانی دشتی بوشهر مقام اول جشنواره کشوری

مدیر باشگاههای کتاب خوانی دشتی بوشهر مقام اول جشنواره کشوری

مدیر باشگاههای کتاب خوانی دشتی بوشهر مقام اول جشنواره کشوری

حمید زارعی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: لیلی زارعی مدیر باشگاههای کتاب خوانی چیستا دبستان دخترانه فاطمیه ریگدان کاکی و گنتار درازی در ششمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی مقام اول کشور را کسب کرد.
وی اضافه کرد: لیلی زارعی از فرهنگیان بخش کاکی و مدیر باشگاههای کتاب خوانی چیستا کاکی و گنتار درازی از مدیران موفق باشگاه های کتاب خوانی شهرستان دشتی هستند.
زارعی بیان کرد: مقاله پژوهشی ارائه شده توسط لیلی زارعی به این جشنواره با موضوع تاثیر باشگاه کتاب خوانی بر مطالعه دانش آموزان بود که پس از کسب مقام برگزیده استانی به مرحله کشوری راه یافت که توانست مقام اول کشور را به خود اختصاص دهد.
وی اظهارکرد: این مقاله درهفت بخش و ١٩ صفحه به تشریح و بررسی، تاثیر و اقدامات انجام شده در باشگاههای کتاب خوانی پرداخته شده است.
زارعی گفت: این جشنواره هر ساله با هدف ارتقای کمی و کیفی دانش و نگرش و مهارت های فرهنگیان در مدارس برای توسعه و تعمیق شبکه تجربیات برگزار می شود.
شهرستان دشتی با 84 هزار نفر جمعیت در 80 کیلومتری جنوب بوشهر واقع است.