جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مدیرکل جدید منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان بوشهر معرفی شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرکل جدید منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان بوشهر معرفی شد

مدیرکل جدید منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان بوشهر معرفی شد

مدیرکل جدید منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان بوشهر معرفی شد

 

در مراسمی با حضور سرپرست حوزه ریاست سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ضمن معرفی سهیل مهاجری به عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر و از خدمات هوشنگ شریفی قدردانی شد.

در این مراسم سرپرست حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  با تاکید بر مشارکت همگانی در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها اظهار داشت: در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌داری نقش مردم در حفظ از این عرصه‌ها باید تقویت شود که در این راستا سیاست توسعه حفاظت مشارکتی و رعایت جامعه نگری از اولویت‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

نگه‌دار اسکندری شیری با اشاره به حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی افزود: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی علیه بیماریها، آفت‌ها، آتش سوزی، جلوگیری از قطع درختان و تصرف از اولویت‌های این سازما است.

سرپرست حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  مشارکت مردم در بخش آبخیزداری را از مهمترین برنامه‌ ششم توسعه دانست و افزود: تحقق این مهم می‌تواند گامی مهم در مسیر رفع صدمه‌ها و کاهش خطرها در حوزه منابع طبیعی باشد.

اسکندری از گسترش طرح‌های آبخیزداری خبرداد و خاطر نشان کرد:  با توجه به بحران آب و خشکسالی ، سازمان جنگل‌ها و مراتع حفاظت از منابع طبیعی را با اولویت گسترش طرح‌های آبخیزداری در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه مراتع نقشی مهم در اقتصاد خانوارهای عشایری و دامداران دارد تاکید کرد: باید اصول و روشهای صحیح  در نگه‌داری و حفظ از مراتع  به دامداران و عشایر آموزش داده شود.

سرپرست حوزه ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری  فرسایش خاک، بحران آب شیرین و شرایط زیست محیطی از چالش‌های مهم درعرصه‌های طبیعی و زیست محیطی  دانست.

اسکندری شیری با اشاره به طرح‌های بیابان‌زدایی و کاهش کانون‌های گرد و غبار افزود: توسعه جنگل‌ها با هدف پیشگیری از گسترش بیابانها و تولید گرد و غبار از سیاست‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.

وی از بین رفتن مراتع، جنگلها و رویشگاههای را عامل مهم تولید گرد و غبار دانست و تصریح کرد: تلاش می‌شود برای مبارزه با این پدیده نسبت به توسعه پوشش‌های گیاهی در قالب جنگل‌کاری، صیانت از مراتع و حفاظت از آنها گام برداریم.

وی ضمن معرفی سهیل مهاجری به عنوان مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر و از خدمات هوشنگ شریفی قدردانی کرد.