جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

مدیرکل ارشاد مدیرنمونه کشوری شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرکل ارشاد مدیرنمونه کشوری شد

حمیده ماحوزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بعنوان یکی از شش مدیرنمونه کشوری این وزارتخانه انتخاب و معرفی شد.

مدیرکل ارشاد مدیرنمونه کشوری شد

 

 روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر روز شنبه اعلام کرد:حمیده ماحوزی در آئینی با حضور سرپرست و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان مدیر نمونه تجلیل شد.
در مراسمی با حضور صالحی سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،کاراندیش معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی ،نوش آبادی معاون حقوقی ،امور مجلس و امور استان ها و سخنگوی وزارت و احمدی مدیر کل هماهنگی امور استان ها با امضای علی جنتی از حمیده ماحوزی به عنوان مدیر کل نمونه استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر شد .
در این گزارش آمده است:از ٣٢ مدیر کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شش مدیرکل شامل استان های بوشهر ،تهران ،مازندران ،خراسان رضوی ،هرمزگان و زنجان به عنوان مدیر کل نمونه استانی معرفی شدند .
در گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ،تلاش بی وقفه در طول سه سال گذشته در پیگیری، اقدام و پیشبرد وظایف محوله ،تحقق اهداف فرهنگی وهنری در دولت تدبیر و امید و رضایت وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان معیارهای انتخاب مدیران نمونه اعلام شده است