جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس: - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس:

توسعه هرفاز پارس جنوبی یک میلیاردفوت مکعب به ظرفیت برداشت اضاف می کند

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس:

روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس پنجشنبه به نقل از علی اکبر شعبانپور افزود: امسال توسعه و بهره برداری ٥ فاز ١٩ ( معادل ٢ فاز استاندارد) ٢١-٢٠ و تکمیل توسعه یک فاز ١٨-١٧ در اولویت وزارت نفت قرار گرفته که بارگیری سکوهای فوق در این راستا انجام شده است.
شعبانپور با بیان این که از نظر قراردادی پارس جنوبی در ٢٤ فاز توسعه می یابد، افزود: با توسعه همه فازهای پارس جنوبی منهای فاز ١١، ظرفیت برداشت از این میدان به ٢٦ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش می یابد که با اضافه شدن فاز ١١ این میزان به ٢٨ میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت نفت در خصوص بسترسازی توسعه ظرفیت های ساخت داخل در بدو توسعه طرحهای میدان پارس جنوبی گفت: از همان ابتدای توسعه پارس جنوبی در سالهای ١٣٧٧-١٣٧٦ که یکی از سکوهای فازهای ٢و٣ پارس جنوبی در خارج از ایران ساخته شد، رویکرد بومی سازی و استقلال صنعتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و سکوی دوم این فازها در یارد بندرعباس ساخته شد و سازه های فراساحلی سایر فازها نیز به تبع تجربیات ایجاد شده متخصصان ایرانی در داخل به اجرا رسید.
شعبانپور ادامه داد: اما توجه به توانمندی ساخت داخل تنها به این بخش منتهی نشد و لوله گذاری زیردریایی و ساخت لوله های دریایی نیز مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در لوله سازی اهواز ساخت خطوط لوله زیردریایی متناسب با مشخصات پیچیده گاز ترش انجام شد.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس گفت: حال پس از گذشت ١٩ سال شاهد این هستیم که پیمانکاران ایرانی در بخشهای مختلف ساخت تجهیزات مورد نیاز پارس جنوبی توانمند شده اند.
وی با اشاره به بارگیری سکوهای ١٩A، ٢١، ١٨B طی سه هفته اخیر از یاردهای خرمشهر و بندرعباس، افزود: هم اکنون به صورت همزمان و از دو مسیر سه سکوی مورد اشاره به سمت خلیج فارس حرکت می کنند تا در موقعیت خود در پارس جنوبی نصب شوند که همه این عملیاتها از سوی پیمانکاران ایرانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس ارزش ساخت سکوها را با توجه به ظرفیت آنها میان ١٨٠ تا ٢٠٠ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این در حالی است که ٦٥ تا ٧٠ درصد مهندسی، اجرا و تجهیزات این سکوها از سوی سازندگان داخلی تامین شده است.
وی گفت: چنانچه طی هفته آینده ٧٢ ساعت شرایط جوی آرام وجو داشته باشد، طبق برنامه ریزی انجام شده سکوی ١٩A نصب خواهد شد و پس از آن عملیات نصب سکوی فاز ٢١ شروع می شود.
شعبانپور اظهارکرد: امسال و براساس برنامه ریزی انجام شده ٦ سکو (١٩A، ١٩B، ٢٠، ٢١ و سکوهای اقماری فازهای ١٧ و ١٨) نصب و راه اندازی خواهند شد.
وی گفت: با توجه به زمان بندی صورت گرفته این سکوها زمستان امسال به تولید می رسند و به این ترتیب با توسعه پنج فاز پارس جنوبی تا پایان امسال، ظرفیت اسمی برداشت گاز از این میدان مشترک به ١٤٠ میلیون مترمکعب در روز می رسد.
وی تصریح کرد: درحال حاضر ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی ٤٣٠ میلیون مترمکعب در روز است که با افزایش ١٠٠ میلیون مترمکعبی برداشت از این میدان تا پایان امسال، این میزان به ٥٣٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس گفت: قطر در سه سال گذشته ١٧٧ میلیارد مترمکعب و ایران ١٣٢ میلیارد مترمکعب از میدان گازی پارس جنوبی برداشت کرده است که با بهره برداری پنج فاز گفته شده تا پایان امسال، ایران در برداشت گاز از قطر پیشی می گیرد