سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

محیط زیست بوشهر برای پرندگان زادآور آشیانه ساخت - نمایش محتوای خبر

 

 

محیط زیست بوشهر برای پرندگان زادآور آشیانه ساخت

محیط زیست بوشهر برای پرندگان زادآور آشیانه ساخت

محیط زیست بوشهر برای پرندگان زادآور آشیانه ساخت

مدیركل محیط زیست استان بوشهر گفت: به منظور افزایش توان و شرایط زیستگاهی پرندگان زادآور شماری آشیانه مصنوعی در جزایر این استان ساخته شد. دلشب افزود: عمده پرندگان زادآور در این استان به دو دسته خشكی زی، آبزی و كنار آبزی تقسیم می شوند كه با توجه به شرایط بیولوژیك و اولویت زیستی خود در ماههای مختلف سال در زیستگاههای مختلف زادآوری دارند.

وی اضافه كرد: طیف بزرگی از آنها درفصول بهار و تابستان زادآوری دارند كه جزایر استان بوشهر مامن مناسبی برای زادآوری دسته ای مهم از پرندگان آبزی و كنارآبزی است.

دلشب ادامه داد: این اداره كل همه ساله درایام لانه سازی و تخمگذاری اگرت ساحلی نسبت به تعبیه آشیانه مصنوعی اقدام می كند و در سال جاری نیز كارشناسان این اداره كل با مشاركت مردم محلی نسبت به تداوم ساخت این لانه های مصنوعی در یكی از جزایر استان اقدام كردند.

وی گفت: همكاری متقابل دوستداران محیط زیست با اداره محیط زیست نقش بسزایی در حفاظت از تنوع زیستی ارزشمند استان خواهد داشت كه در این ارتباط این اداره كل اینگونه فعالیتها را بصورت مستمر در دستور كار خود قرارداده است.