جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

محرومیت برای بازیکن و سرمربی تیم پارس جنوبی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

محرومیت برای بازیکن و سرمربی تیم پارس جنوبی

محرومیت برای بازیکن و سرمربی تیم پارس جنوبی

محرومیت برای بازیکن و سرمربی تیم پارس جنوبی

به دنبال اتفاقات دیدار هفته گذشته تیمهای پارس جنوبی و بادران تهران / مهدی پاشازاده و مهدی عمرانی با جرائم سنگینی روبرو شدند  پاشازاده و عمرانی سرمربی و بازیکن پارس جنونی هر دو  به دلیل رفتار غیر ورزشی به ترتیب  پنج میلیون ریال جریمه نقدی با دوجلسه محروم از همراهی تیم و5 میلیون ریال و سه جلسه محرومیت محکوم شدند.