سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

مجوز دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صادر شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مجوز دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صادر شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهرگفت شورای گسترش آموزش پزشکی با ایجاد رشته های بیوشیمی و خون شناسی در  دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه موافقت کرد.

دکتر رییسی افزود بر این اساس از مهر امسال در هر یک از این رشته ها سه دانشجو پذیرفته می شود.

اکنون هزار و 979 دانشجودر مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترای عمومی و تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تحصیل می کنند.