رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

مجمع انتخابات هيات تيراندازي استان سي و يكم ارديبهشت برگزار مي شود - نمایش محتوای خبر

 

 

مجمع انتخابات هيات تيراندازي استان سي و يكم ارديبهشت برگزار مي شود

با پايان يافتن دوره چهارساله رياست هيات تيراندازي استان مجمع انتخابات اين هيات چهارشنبه با حضور دبير فدراسيون برگزار خواهد شد. چهار نفر براي تصدي اين سمت نامزد شده اند.