جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

متولی برگزاری میز های ملی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و آبزیان - نمایش محتوای خبر

 

 

متولی برگزاری میز های ملی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و آبزیان

دانلود

سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر به عنوان متولی برگزاری میز های ملی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و آبزیان انتخاب شد.