جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

ماه رمضان ماه گشوده شدن درهای رحمت - نمایش محتوای خبر

 

 

ماه رمضان ماه گشوده شدن درهای رحمت

دانلود

ماه رمضان ماه گشوده شدن درهای رحمت و مغفرت است، ماهی که با فرا رسیدن آن جان تازه‌ای در کالبد وجود روزه داران دمیده می شود