رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

لزوم توسعه كتابخانه هاي عمومي - نمایش محتوای خبر

 

 

لزوم توسعه كتابخانه هاي عمومي

امام جمعه كنگان درجلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي گفت گسترش كتابخانه هاي عمومي بايد از مهم ترين اولويت هاي حوزه فرهنگي شهرستان به شمار رود.

معاون فرماندار كنگان هم گفت اختصاص به موقع نيم درصد درآمد شهرداري ها به ارتقاء كمي و كيفي كار كتابخانه ها كمك مي كند.