جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

لزوم تغییر شیوه آبیاری در زمین های کشاورزی شبانکاره - نمایش محتوای خبر

 

 

لزوم تغییر شیوه آبیاری در زمین های کشاورزی شبانکاره

لزوم تغییر شیوه آبیاری در زمین های کشاورزی شبانکاره

لزوم تغییر شیوه آبیاری در زمین های کشاورزی شبانکاره

مدیر توزیع آب شبکه های آبیاری استان در  شبانکاره گفت شیوه غرقابی شیوه مناسبی برای آبیاری نیست و با تخصیص اعتبار لازم باید این شیوه تغییر کند.

آقای باشی زادگان افزود تا پایان سال آب مورد نیاز کشاورزان شبانکاره ای در اختیارشان قرار می گیرد و امسال بیش از 15 میلیون متر مکعب آب به شبانکاره اختصاص می یابد.

وی با اشاره به ذخیره بیش از 230 میلیون متر مکعب آب در دریاچه سر رئیسعلی دلواری افزود‌با مدیریت به هنگام از هدررفت آب جلوگیری می کنیم.

بخشدار شبانکاره هم گفت امسال بیش از دو هزار هکتار اراضی این بخش زیر کشت صیفی و گندم رفته است.